عناوین جدید دروس گروه معارف اسلامی

دانشجویان می بایست دروس معارف اسلامی را مطابق راهنمای پیوستی از میان دروس زیر انتخاب نمایند.

گرایش

نام درس

تعداد واحد

 

مبانی نظری اسلام

( 4 واحد )

1-اندیشه اسلامی (1) ( مبدا و معاد )

2-اندیشه اسلامی (2) ( نبوت و امامت )

3-انسان در اسلام

4-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

اندیشه اسلامی (1) پیش نیاز اندیشه اسلامی (2) میباشد.

2

2

2

2

اخلاق اسلامی

( 2 واحد )

1-فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )

2-اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

3-آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )

4-عرفان عملی در اسلام

5-اخلاق خانواده

2

2

2

2

2

انقلاب اسلامی

(2 واحد )

 

1-انقلاب اسلامی ایران

2-آشنایی با قانون اساسی

3-اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

2

تاریخ و تمدن اسلامی

( 2 واحد )

1-تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2-تاریخ امامت

2

2

آشنایی با منابع اسلامی

( 2 واحد )

1-تفسیر موضوعی قرآن

2-تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

( 2 واحد )

1-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

(جهت ورودی های 91 به بعد)

2

علاوه بر دروس فوق گذراندن درس «وصایای حضرت امام(ره)» و«دانش خانواده و جمعیت» نیز برای کلیه مقاطع ضروری است.

قوانین انتخاب دروس معارف اسلامی:

دانشجویان کارشناسی پیوسته : لازم است 14 واحد از دروس عمومی معارف اسلامی را بشرح زیر بگذرانند:

-دو درس (4واحد) از گرایش مبانی نظری اسلام

-یک درس (2واحد) از گرایش اخلاق اسلامی

-یک درس (2واحد) از گرایش انقلاب اسلامی

-یک درس (2واحد) از گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

-یک درس (2واحد) از گرایش آشنایی با منابع اسلامی

-یک درس (2واحد) ا ز گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( جهت ورودی های 91 به بعد)

==============================================================

دانشجویان کاردانی: لازم است 4 واحد به شرح زیر بگذرانند:

یک درس (2واحد) از گرایش مبانی نظری اسلام

یک درس (2واحد) از گرایش اخلاق اسلامی

==============================================================

دانشجویان کارشناسی نا پیوسته : لازم است 10 واحد بشرح زیر بگذرانند:

-یک درس (2واحد) از گرایش مبانی نظری اسلام

-یک درس (2واحد)ازگرایش انقلاب اسلامی

-یک درس (2واحد) از گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

-یک درس (2واحد) از گرایش آشنایی با منابع اسلامی

-یک درس (2واحد) ازگرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( جهت ورودی های 91 به بعد)

==============================================================

تذکرات مهم:

1-گذراندن 2 واحد درس «دانش خانواده و جمعیت» علاوه بر دروس فوق برای کلیه مقاطع: کاردانی، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته از نیمسال اول 93-92 الزامی است.

2-گذراندن 1 واحد درس« وصایای حضرت امام (ره) » نیز علاوه بر دروس فوق برای کلیه مقاطع الزامی است.

3-دروس اخذ شده در دوره کارشناسی ناپیوسته نباید تکرار دروسی باشد که در دوره کاردانی اخذ شده اند.

4-دانشجو در هر ترم فقط مجاز به انتخاب یک عنوان (2واحد) از مجموع دروس معارف اسلامی می باشد. ( دروس وصایا و دانش خانواده و جمعیت از این قاعده مستثنی است یعنی دانشجو می تواند درس وصایا و یا دانش خانواده و جمعیت را با یکی از دروس معارف اسلامی در یک ترم اخذ نمایند)

5-محدودیت اخذ بیش از 2واحد شامل ترم آخر نیز می باشد.بنابراین دانشجویان عزیز از تجمیع دروس عمومی معارف برای ترم آخر خودداری نمایند.

6-دانشجویان اقلیت های مذهبی میتوانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس مندرج در جدول دروس عمومی معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند.