اطلاعیه در مورد مشاوره دینی

 

اطلاعیه در مورد مشاوره دینی

دانشجویان گرامی جهت انجام مشاوره دینی که توسط گروه معارف با همکاری دفتر فرهنگ انجام می گیرد به آدرس زیر مراجعه نمایید.

1- ساختمان علوم پایه، دفتر فرهنگ، خانم پورپناهی

2- ساختمان علوم انسانی، گروه معارف اسلامی